Bài đăng

Đọc Bản sonate Kreutzer từ quan điểm triết học tình yêu của L.N.Tolstoy

Title: Đọc Bản sonate Kreutzer từ quan điểm triết học tình yêu của L.N.TolstoyAuthors: Nguyễn, Thu ThuỷKeywords: Bản sonate Kreutzer;L.N.Tolstoy;triết học tình yêuIssue Date: 2010Publisher: Đại học Quốc gia Hà nộiURI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/13806Appears in Collections:Bài đăng tạp chí (LIC)

Sức sống của Sử thi

Title: Sức sống của Sử thiAuthors: Phạm, Ngọc TrâmKeywords: sức sống;sử thi;văn học dân gianIssue Date: 2001Publisher: Đại học Quốc gia Hà nộiURI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/13807Appears in Collections:Bài đăng tạp chí (LIC)

Tản mạn về hậu hiện đại và đại tự sự trong văn học Việt Nam

Title: Tản mạn về hậu hiện đại và đại tự sự trong văn học Việt NamAuthors: Diêu, Lan PhươngKeywords: tản mạn;hậu hiện đại;đại tự sự;văn học Việt NamIssue Date: 2010Publisher: Đại học Quốc gia Hà nộiURI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/13808Appears in Collections:Bài đăng tạp chí (LIC)

Người kể chuyện trong chuyện ngắn của Nguyễn Ngọc Tư

Title: Người kể chuyện trong chuyện ngắn của Nguyễn Ngọc TưAuthors: Lã, Thị Thùy LinhKeywords: Người kể chuyện;Nguyễn Ngọc TưIssue Date: 2011Publisher: Đại học Quốc gia Hà nộiURI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/13809Appears in Collections:Bài đăng tạp chí (LIC)

Thơ Bạch Cư Dị

Title: Thơ Bạch Cư DịAuthors: Bùi, Ngọc DiệpKeywords: Văn học;thơ Bạch Cư DịIssue Date: 2011Publisher: Đại học Quốc gia Hà nộiURI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/13810Appears in Collections:Bài đăng tạp chí (LIC)

Tư tưởng lão trang

Title: Tư tưởng lão trangAuthors: Nguyễn, Trường SinhKeywords: Tư tưởng lão trang;Phóng cuồng ngâmIssue Date: 2011Publisher: Đại học Quốc gia Hà nộiURI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/13811Appears in Collections:Bài đăng tạp chí (LIC)

Phía trước của tiểu thuyết

Title: Phía trước của tiểu thuyếtAuthors: Bùi, Việt ThắngKeywords: tiểu thuyết;nghiên cứu văn học;văn xuôi;chiến tranh cách mạngIssue Date: 2001Publisher: Đại học Quốc gia Hà nộiURI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/13812Appears in Collections:Bài đăng tạp chí (LIC)