Bài đăng

Văn bản văn học trong giảng dạy tiếng Pháp ở Việt Nam

Title: Văn bản văn học trong giảng dạy tiếng Pháp ở Việt NamAuthors: Nguyễn, Thị HuyềnKeywords: Văn bản văn học
Tiếng Pháp
Việt NamIssue Date: 2004Publisher: Đại học Quốc gia Hà NộiDescription: tr. 444-451URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25630Appears in Collections:Kỷ yếu Hội nghị - Hội thảo (LIC)

Vài nét tương đồng trong truyện cổ Nhật Bản và Việt Nam

Title: Vài nét tương đồng trong truyện cổ Nhật Bản và Việt NamAuthors: Nguyễn, Thị NguyệtKeywords: Văn học
Truyện cổ
Nhật Bản
Việt NamIssue Date: 1999Publisher: Đại học quốc gia Hà NộiDescription: tr. 99-111
Hội nghị khoa học nữ lần thứ 4, Hà Nội, 1999URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25632Appears in Collections:Kỷ yếu Hội nghị - Hội thảo (LIC)

Hội nghị khoa học nữ lần thứ 7, Hà Nội, 2002

Title: Hội nghị khoa học nữ lần thứ 7, Hà Nội, 2002Authors: Phạm, Thùy LinhKeywords: Bất bình đẳng giới
Kinh tế
Phát triển kinh tế
Văn hóaIssue Date: 2002Publisher: Đại học Quốc gia Hà NộiDescription: tr. 405-414URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25705Appears in Collections:Kỷ yếu Hội nghị - Hội thảo (LIC)

Sự bất bình đẳng giới và vấn đề phát triển kinh tế

Title: Sự bất bình đẳng giới và vấn đề phát triển kinh tếAuthors: Phạm, Thùy LinhKeywords: Bất bình đẳng giới
Kinh tế
Phát triển kinh tế
Văn hóaIssue Date: 2002Publisher: Đại học Quốc gia Hà NộiDescription: tr. 405-414
Hội nghị khoa học nữ lần thứ 7, Hà Nội, 2002URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25710Appears in Collections:Kỷ yếu Hội nghị - Hội thảo (LIC)

VILASAL trên đường hội nhập

Title: VILASAL trên đường hội nhậpAuthors: Nguyễn, Minh HiệpKeywords: Thư viện đại học
Miền Nam
Thông tin thư viện
Việt NamIssue Date: 2009Publisher: Đại học Quốc gia Hà NộiDescription: tr. 447-451
Kỷ yếu đại hội cán bộ thư viện các nước Đông Nam Á lần thứ 14URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/31281Appears in Collections:Kỷ yếu Hội nghị - Hội thảo (LIC)

Nghiệp vụ RED-PLATE: Phân tích phê bình về sự phát triển nghiệp vụ của các cán bộ thư viện ở Inđônêxia

Title: Nghiệp vụ RED-PLATE: Phân tích phê bình về sự phát triển nghiệp vụ của các cán bộ thư viện ở InđônêxiaAuthors: Sanjaya Pendit, Putu LaxmanKeywords: Thư viện
Cán bộ Thư viện
Nghiệp vụ RED-PLATE
InđônêxiaIssue Date: 2009Publisher: Đại học Quốc gia Hà NộiDescription: tr. 452-466
Kỷ yếu đại hội cán bộ thư viện các nước Đông Nam Á lần thứ 14URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/31283Appears in Collections:Kỷ yếu Hội nghị - Hội thảo (LIC)

Games: Unifying Logic, Language, and Philosophy

Title: Games: Unifying Logic, Language, and PhilosophyAuthors: Shahid Rahman, John Symons, Ondrej Majer, Ahti-Veikko Pietarinen, Tero TulenheimoKeywords: Humanities, Social Science and LawIssue Date: 2009Publisher: SpringerURI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/31665Appears in Collections:300 - Khoa học xã hội