Bài đăng

Đội ngũ giảng viên thông tin - thư viện với những yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo

Title: Đội ngũ giảng viên thông tin - thư viện với những yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạoAuthors: Nguyễn, Thị Lan ThanhKeywords: Giảng viên ngành thông tin thư viện;Nâng cao chất lượng đào tạoIssue Date: 2011Publisher: Đại học Quốc gia Hà NộiAbstract: Trong bối cảnh nâng cao chất lượng giảng dạy như hiện nay vai trò của thầy cô giáo vô cùng to lớn vì thầy cô phải không ngừng nâng cao trình độ của mình đáp ứng đòi hỏi của xã hội.Description: tr. 504-509
Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Một chặng đường đào tạo và nghiên cứu khoa học thông tin – thư việnURI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23378Appears in Collections:Kỷ yếu Hội nghị - Hội thảo (LIC)

Khả năng ứng dụng thư mục và trắc lượng thư mục

Title: Khả năng ứng dụng thư mục và trắc lượng thư mụcAuthors: Trần, Mạnh TuấnKeywords: Thư mục;Trắc lượng thư mục;Hoạt động Thông tin - Thư việnIssue Date: 2011Publisher: Đại học Quốc gia Hà NộiAbstract: Bài viết trình bày các những tìm hiểu về khả năng ứng dụng và trắc lượng thư mục trong thực tiễn hoạt động thông tin thư viện và các vấn đề đặt ra.Description: tr. 547-553
Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Một chặng đường đào tạo và nghiên cứu khoa học thông tin – thư việnURI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23428Appears in Collections:Kỷ yếu Hội nghị - Hội thảo (LIC)

Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của thư viện tỉnh Phú Yên

Title: Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của thư viện tỉnh Phú YênAuthors: Dương, Thái NhơnKeywords: Thư viện;Công nghệ thông tin;Tin học hóa;Phú YênIssue Date: 2002Publisher: Đại học Quốc gia Hà NộiDescription: tr. 141-150
Kỷ yếu hội nghị tổng kết hoạt động của hệ thống thư viện công cộng toàn quốc 1999-2000URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23430Appears in Collections:Kỷ yếu Hội nghị - Hội thảo (LIC)

Tổ chức tủ sách ấp văn hóa và thư viện nhà thờ

Title: Tổ chức tủ sách ấp văn hóa và thư viện nhà thờKeywords: Ấp văn hóa;Nhà thờIssue Date: 2002Publisher: Đại học Quốc gia Hà NộiDescription: tr. 218-220
Kỷ yếu hội nghị tổng kết hoạt động của hệ thống thư viện công cộng toàn quốc 1999-2000URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23542Appears in Collections:Kỷ yếu Hội nghị - Hội thảo (LIC)

Công tác phục vụ bạn đọc và câu lạc bộ thông tin tư liệu tại thư viện tỉnh Bình Định

Title: Công tác phục vụ bạn đọc và câu lạc bộ thông tin tư liệu tại thư viện tỉnh Bình ĐịnhAuthors: Trần, Thị XứngKeywords: Công tác bạn đọc;Câu lạc bộ;Thông tin tư liệu;Bình ĐịnhIssue Date: 2002Publisher: Đại học Quốc gia Hà NộiDescription: tr. 221-226
Kỷ yếu hội nghị tổng kết hoạt động của hệ thống thư viện công cộng toàn quốc 1999-2000URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23550Appears in Collections:Kỷ yếu Hội nghị - Hội thảo (LIC)

Hoạt động thư viện huyện Đạ Téh hai năm ( 1999-2000)

Title: Hoạt động thư viện huyện Đạ Téh hai năm ( 1999-2000)Authors: Nguyễn, Thị BéKeywords: Thư viện huyện;Đạ TéhIssue Date: 2002Publisher: Đại học Quốc gia Hà NộiDescription: tr. 284-287
Kỷ yếu hội nghị tổng kết hoạt động của hệ thống thư viện công cộng toàn quốc 1999-2000URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23635Appears in Collections:Kỷ yếu Hội nghị - Hội thảo (LIC)

Thực trạng việc liên kết và chia sẻ tài nguyên thông tin của Thư viện các trường đại học - Đại học Huế và đề xuất xây dựng mô hình mượn liên thư viện

Title: Thực trạng việc liên kết và chia sẻ tài nguyên thông tin của Thư viện các trường đại học - Đại học Huế và đề xuất xây dựng mô hình mượn liên thư việnAuthors: Tạ, Thị LâmKeywords: Đại học Huế;Chia sẻ tài nguyên thông tin;Mượn liên thư việnIssue Date: 2011Publisher: Đại học Quốc gia Hà NộiAbstract: Giới thiệu về hoạt động và phát triển của một số thư viện thuộc Đại học Huế: Giao đoạn 1957-1975, giai đoạn 1975-1993, giai đoạn 1994-2004,giai đoạn 2005-2011,.Giới thiệu cấu trúc cơ sở dữ liệu (CSDL) của TT-HL và một số trường đại học. sự cần thiết của việc hợp tác và chia sẻ tài nguyên thông tin-thư viện đại học. Thực trạng việc chia sẻ tài nguyên thông tn của TTHL ĐHH và các TT TT-TV của các trường đại học thành viên.Description: tr. 326-344URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23758Appears in Collections:Kỷ yếu Hội nghị - Hội thảo (LIC)