Bài đăng

Thành phần hóa học của tinh dầu cây sài hồ Pluchea pteropoda Hemsl Diễn Châu- Nghệ An

Title: Thành phần hóa học của tinh dầu cây sài hồ Pluchea pteropoda Hemsl Diễn Châu- Nghệ AnAuthors: Nguyễn, Thị Chung
Lê, Văn Hạc
Nguyễn, Xuân DũngKeywords: Hóa hữu cơ;Cây Sài hồ;Thành phần hóa học;Tinh dầu;Nghệ AnIssue Date: 2011Publisher: H. : ĐHQGHNCitation: tr. 301-304URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/10561Appears in Collections:Kỷ yếu Hội nghị - Hội thảo (LIC)

Thành phần và hoạt tính sinh học của cặn chiết từ củ riềng bắc bộ (Alpinia tokinensis gagnep)

Title: Thành phần và hoạt tính sinh học của cặn chiết từ củ riềng bắc bộ (Alpinia tokinensis gagnep)Authors: Văn, Ngọc Hướng
Lê, Anh TuấnKeywords: Hóa hữu cơ;Củ riềng;Thành phần hóa học;Hoạt tính sinh học;Bắc bộIssue Date: 2011Publisher: H. : ĐHQGHNCitation: tr. 338-345URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/10564Appears in Collections:Kỷ yếu Hội nghị - Hội thảo (LIC)

Thiocacbamoyl hóa các dẫn xuất chữa nhóm amin bằng tetra- Metylthiuram disunfua

Title: Thiocacbamoyl hóa các dẫn xuất chữa nhóm amin bằng tetra- Metylthiuram disunfuaAuthors: Lưu, Văn Bôi
Nguyễn, Văn LiêmKeywords: Hóa hữu cơ;Thiocacbamoyl;Amin;Chất dẫn xuấtIssue Date: 2011Publisher: H. : ĐHQGHNCitation: tr. 10-13URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/10566Appears in Collections:Kỷ yếu Hội nghị - Hội thảo (LIC)

Tiến đến sự thống nhất về danh pháp và thuật ngữ hóa học hữu cơ

Title: Tiến đến sự thống nhất về danh pháp và thuật ngữ hóa học hữu cơAuthors: Lê, Ngọc ThạchKeywords: Hóa hữu cơ;Danh pháp;Thuật ngữIssue Date: 2011Publisher: H. : ĐHQGHNCitation: tr. 452-456URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/10568Appears in Collections:Kỷ yếu Hội nghị - Hội thảo (LIC)

Tổng hợp 1-( Acetylamino- methyl)-6,7 -Dimethoxy- 5,8- Dihydroisoquinolin-5,8-dion

Title: Tổng hợp 1-( Acetylamino- methyl)-6,7 -Dimethoxy- 5,8- Dihydroisoquinolin-5,8-dionAuthors: Nguyễn, Đình LuyệnKeywords: Hóa hữu cơ;Acetylamino- methyl;Dimethoxy;Phản ứng hóa họcIssue Date: 2011Publisher: H. : ĐHQGHNCitation: tr. 167-169URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/10569Appears in Collections:Kỷ yếu Hội nghị - Hội thảo (LIC)

Tổng hợp một số dẫn xuất có chứa photpho cua Chalcon

Title: Tổng hợp một số dẫn xuất có chứa photpho cua ChalconAuthors: Nguyễn, Quyết Tiến
Imre, PetnehazvKeywords: Hóa hữu cơ;Phot pho;Chất dẫn xuất;Điều chếIssue Date: 2011Publisher: H. : ĐHQGHNCitation: tr. 97-99URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/10702Appears in Collections:Kỷ yếu Hội nghị - Hội thảo (LIC)

Tổng hợp một số Nitro- Isoquinoline Bằng phương pháp Nitro hóa với KNO3 trong H2SO4

Title: Tổng hợp một số Nitro- Isoquinoline Bằng phương pháp Nitro hóa với KNO3 trong H2SO4Authors: Nguyễn, Đình LuyệnKeywords: Hóa hữu cơ;Điều chế;Phương pháp Nitro hóa;Phương pháp KNO3Issue Date: 2011Publisher: H. : ĐHQGHNCitation: tr. 71-73URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/10705Appears in Collections:Kỷ yếu Hội nghị - Hội thảo (LIC)